Page 5 - Protek Produk Katalogus
P. 5

TERMINOLOGIE

      Insekdoder • ‘n Plaagmiddel wat spesifiek gebruik word om insekte uit te wis
      Kontakinsekdoder • Beheer insekte wat in kontak met insekdoder kom
      Sistemiese insekdoder • Die aktiewe bestanddeel word deur die plant via blare, wortels of beide geabsorbeer. Beheer die
      insekte wanneer aan die plantsap gesuig of gebyt word
      Aktiewe bestanddeel • Die aktiewe chemiese bestanddeel
      Dosis • Die hoeveelheid produk wat met water verdun word om ‘n sekere resultaat te verkry
      Residuele aksie • Die aktiewe bestanddeel is aktief vir ‘n sekere tydperk na toediening
      Mikro-geënkapsuleerd • Die aktiewe bestanddeel is in ‘n suikersel en is ontwerp om die inhoud vry te stel sodra dit as gevolg
      van aktiwiteit/wrywing in die nes breek
      Onkruiddoder • ‘n Plaagmiddel wat ontwerp is om plante, onkruid of gras te beheer of dood te maak
      Selektiewe onkruiddoder • Beheer sekere tipes plante, bv. breëblaaronkruid in gras
      Nie-selektiewe onkruiddoder • Beheer alle plante wat behandel is, bv. breëblaaronkruid en gras
      Voor-opkoms onkruiddoder • Verhoed ontkieming van onkruid
      Na-opkoms onkruiddoder • Beheer onkruid wat alreeds opgekom/ontkiem het
      Swamdoder • ‘n Plaagmiddel wat gebruik word om swamme (organismes wat geen blare, blomme of wortels het nie) te beheer
      Kontakswamdoder • Beheer swamme wat in kontak kom met die swamdoder
      Sistemiese Swamdoder • Die aktiewe bestanddeel word deur die plant via blare, wortels of beide geabsorbeer. Die swam word
      beheer deur die absorbering van die plantsappe


                                                          2
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10